Shikshan Mahavidyalaya (IASC)

1. Dr. Jayprakash G. Pandya    [Principal]
2. Dr. Artiben P. Patel    [Professor(CAS)]
3. Dr. Bharatbhai H. Joshi    [Professor]
4. Dr. Laljibhai P. Patel    [Professor(CAS)]
5. Dr. Chhanabhai N. Bhinsra    [Associate Professor(CAS)]
6. Dr. Dahyabhai M. Patel    [Associate Professor(CAS)]
7. Dr. Jigneshbhai G. Patel    [Associate Professor(CAS)]
8. Dr. Sitaram P. Deshmukh    [Associate Professor(CAS)]
9. Dr. Mahesh N. Dixit    [Assistant Professor]
10. Dr. Sheetal Jivanbhai Ravat    [Assistant Professor]
11. Shri Nitinbhai Dhadodara    [Assistant Professor]